Search the Qigong and Energy Medicine Database™

The Qigong and Energy Medicine Database™ contains abstracts collected by the Qigong Institute since 1984. Use the form below to search for the abstracts you are interested in and read them or print or export them in text format for offline reading.

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708
14154 matches found.
Showing results per page.
Title Author Journal Date
Effects of whole-body vibration exercise on physical function in patients with chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis Yan Bai#1, Liuyan Huang#1, Xiaojing Yin1, Qiuzi Sun2, Fan Zhang3 BMC Nephrol 2024 Jan 3 VIEW
Effect of yoga on cancer-related fatigue in patients with breast cancer: A systematic review and meta-analysis Lingyu Hou1, Jianhua Wang2, Meina Mao2, Zerui Zhang2, Dandan Liu2, Shun Gao2, Kaixue Liang2, Linlin Lu1 Medicine (Baltimore) 2024 Jan 5 VIEW
Effects of mind-body therapies on schizophrenia: A systematic review and network meta-analysis Yuqin Su1, Xiaoli Pan2, Hansen Li2, Guodong Zhang3 Schizophr Res 2024 Jan 5 VIEW
Enhancing self-care education amongst medical students: a systematic scoping review Darius Wei Jun Wan1,2, Laura Shih Hui Goh1,2, Mac Yu Kai Teo1,2, Celestine Jia Ling Loh3,4, Gerald Hng Kai Yak1,2, Joanna Jing Hui Lee1,2, Nila Ravindran1,2, Nur Diana Abdul Rahman5, Min Chiam5, Eng Koon Ong1,4,5,6, Nagavalli Somasundaram4,7, Ying Yin Lim8, Gillian Li Gek Phua1,4,9, Lalit Kumar Radha Krishna10,11,12,13,14,15,16 BMC Med Educ 2024 Jan 8 VIEW
Effects of aerobic exercise or Tai Chi Chuan interventions on problematic mobile phone use and the potential role of intestinal flora: A multi-arm randomized controlled trial Kexin Zhang1, Haiyun Guo2, Xueqing Zhang3, Huayu Yang3, Guojing Yuan3, Zhihui Zhu3, Xiaoyan Lu3, Jianghui Zhang3, Jun Du3, Haiyan Shi3, Guifang Jin3, Juan Ren4, Jiahu Hao5, Ying Sun5, Puyu Su5, Zhihua Zhang6 J Psychiatr Res 2024 Jan 8 VIEW
The effects of different types of Tai Chi exercise on anxiety and depression in older adults: a systematic review and network meta-analysis Xiaoqin Kuang1, Yangjian Dong2,3, Long Song1, Lili Dong3, Guodong Chao3, Xinxin Zhang2, Jiefu Yang1 Front Public Health 2024 Jan 8 VIEW
An RCT META analysis based on the effect of tai chi exercise therapy on the outcome of elderly patients with moderate-to-severe sleep disorders-A systematic review study Lujia Li1, Xiaozheng Li2, Yuerong Huang1, Haojie Li1, Cuihan Li1, Yuxin Ma1, Jianwei Zhang1, Fang Peng3, Shaojun Lyu1 Heliyon 2024 Jan 8 VIEW
The influence of tai chi on the death anxiety of elderly people living alone: the chain mediating effect of social support and psychological capital Jiali Zhou1, Baoyuan Wu1, Lining Su2, Xiujie Ma1,3 Front Psychol 2024 Jan 8 VIEW
Effect of '365 Breathing Technique' on Intraocular Pressure and Autonomic Functions in Glaucoma Patients: A Randomised Controlled Trial Tanuj Dada1, Rajat S Gwal1, Karthikeyan Mahalingam1, Dinu Santha Chandran2, Dewang Angmo1, Shikha Gupta1, Thirumurthy Velpandian3, Kishore Kumar Deepak2 J Glaucoma 2024 Jan 9 VIEW
Baduanjin exercise intervention trial: research protocol of a randomised controlled trial for frail kidney transplant recipients Keke Lin#1, Jiaxin Fang#1, Shuping Zhang1, Zhenshan Ding2, Yanbin Hu1, Bei Zhang1, Xuejie Guo2, Hongxia Liu3, Peiyu Zhao4 BMJ Open 2024 Jan 9 VIEW
Unravelling the role of mind-body therapies in paediatric palliative care: A narrative review Luca Giacomelli1, Simonetta Papa1, Lara Vecchi1, Anna Mercante2, Franca Benini3; Master in PPC Group Acta Paediatr 2024 Jan 10 VIEW
Utilizing fNIRS to investigate the impact of Baduanjin training on attentional function in post-stroke cognitive impairment patients: a study protocol for a randomized controlled trial Xingchen Zhou#1,2, Yiwen Wan#2, Zhengxian Xu1, Cancan Yu1, Ziyi Wu2, Zesen Zhuang2, Rui Xia3, Hongyu Wang4, Shangjie Chen5 BMC Complement Med Ther 2024 Jan 11 VIEW
Influence of the breathing pattern on the pulmonary function of endurance-trained athletes Marcin Sikora1, Rafał Mikołajczyk2, Olga Łakomy3, Jakub Karpiński4, Aleksandra Żebrowska3, Sabina Kostorz-Nosal5, Dariusz Jastrzębski5 Sci Rep 2024 Jan 11 VIEW
PTSD increases risk for major adverse cardiovascular events through neural and cardio-inflammatory pathways Antonia V Seligowski1, Simran S Grewal2, Shady Abohashem3, Hadil Zureigat3, Iqra Qamar3, Wesam Aldosoky3, Charbel Gharios4, Erin Hanlon4, Omar Alani4, Sandeep C Bollepalli5, Antonis Armoundas6, Zahi A Fayad7, Lisa M Shin8, Michael T Osborne3, Ahmed Tawakol3 Brain Behav Immun 2024 Jan 11 VIEW
Tai Chi improves non-motor symptoms of Parkinson's disease: One-year randomized controlled study with the investigation of mechanisms Gen Li1, Pei Huang2, Shishuang Cui1, Yachao He1, Qinying Jiang3, Binyin Li1, Yuxin Li3, Jin Xu3, Zheng Wang3, Yuyan Tan4, Shengdi Chen5 Parkinsonism Relat Disord 2024 Jan 12 VIEW
Effects of Tai Chi in diabetes patients: Insights from recent research Hidetaka Hamasaki1 World J Diabetes 2024 Jan 15 VIEW
The effect of Tai Chi exercise intervention on sleep quality in community residing older adults: a systematic review and meta-analysis Linyu Lyu1, Yuelin Li2, Xing Fan2, Jisu Seo2, Oh Eunna2 Eur Geriatr Med 2024 Jan 16 VIEW
Lifestyle intervention Tai Chi for adult patients with type 2 diabetes mellitus: a PRIO-harms based overview of 17 systematic reviews Furong Zhang#1, Xixi Chen#1, Xicen Liu#2, Xiaoyu Shen3, Tianyu Liu4, Fang Zeng5, Rongjiang Jin1 Front Endocrinol (Lausanne) 2024 Jan 17 VIEW
Narrative Review of Traditional Chinese Medicine in the Treatment of Postmenopausal Osteoporosis Li Qi1, Wang Wei-Guo2, Huang Xu-Dong3, Zhao Xiu-Mei4, X U Xiao-Dong3, Zhang Cheng-Ming5 Comb Chem High Throughput Screen 2024 Jan 17 VIEW
Vagus nerve stimulation: Potential for treating chronic wounds Anuj Budhiraja1, Alisha Mehta1, Moyasar A Alhamo2, Richard Swedarsky3, Sara Dahle2,4, R Rivkah Isseroff2,5 Wound Repair Regen 2024 Jan 18 VIEW
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708